HANIM HAMAMI (Numune Hamamı)

Erzurum Esat Paşa Mahallesindedir. Hanım Hamamının üzerinde kitabe yoktur. Raziye Hanım tarafından yaptırılan hamam, Vakıflar Genel Müdürlüğünde Raziye Hanım vakfına kayıtlı olarak geçmektedir.

Hamama doğusunda bulunan merdivenlerle inilmektedir. Kubbeyle kapatılmış olan soyunmalığın ortasında bir havuz vardır. Tromplara oturan kubbenin tepe noktasında aydınlatma feneri vardır. Ilıklık kısmına soyunmalığın kuzeybatısından geçilmektedir. Üzeri tonozla kapatılmış olan ılıklık derinlemesine plana sahiptir.

Hanım Hamamının sıcaklık bölümü sekizgen planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. Bu bölümün güneyinde üç halvet hücresi bulunmaktadır ve üzerleri kubbe ile örtülüdür.

Hamamın beden duvarlarında moloz taş ve kesme taş, örtüsünde tuğla malzeme kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir