HASAN-I BASRİ TÜRBESİ

Erzurum Yukarı Hasan-i Basri Mahallesindedir. Türbe bahçe içerisinde korumaya alınmıştır. Türbe ve parkı 1993 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.  

Esasen Hasan-ı Basri Hazretleri’nin kabri Basra’da Salihiye mevkiindedir. Hasani Basri Hazretleri Erzurum’a hiç gelmemiştir. Bu zata bağlı olan şahıslar, bir zaviye ve mescid kurarak tarikatını devam ettirmişlerdir.

Erzurum Hasan-ı Basri Türbesinde bulunan mezar kitabesini okuyan İ.Hakkı Konyalı şöyle yazmaktadır: “Bize bu mezarı, Hasan Basri’nin mezarı diye gösterdiler. Halk böyle diyor ve ziyaret ediyormuş. Burada Selçuk tarzında kırmızı taştan yapılmış bir mezar taşı bulduk. Bu mezar taşının bir yüzünde Arapça yazılan kitabenin Türkçesi;                                                                 

(Ey benim halimi düşünerek kabrime bakan!

Dün ben senin gibi idim. Yarın sen benim gibi olacaksın.)

Taşın diğer yüzünde şunlar yazılıdır:

El- merhum el-muhtaç ilâ rahmetillâhi 

Taâlâ Ser-i bevvabın-i dergâh-i âli 

ÜSTAD ZADE EL HAC MUSTAFA ruhuna El Fatiha 

15 Rabiülahır 1244 (M.1828)

Türbe ve taş dergâhı yöneten (şeyhi)Üstad Hacı Mustafa’nın mezar taşıdır.

Mimari bakımdan tarihi bir kıymete sahip olmayan tübe, kare planlıdır. Güney ve batı duvarlarında açılan birer pencere ile içerisi aydınlatılmıştır. Türbenin üstü sac çatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir