HASAN PAŞA ÇEÇENZADE

(öl. 1831)

Çeçen kökenli olan Hasan Paşa Erzurum’da doğmuştur. Mirimiranlık rütbesi ile Kars mutasarrıflğı yaparken (1818), vezirlik payesi verilerek Kaş muhafızlığına, andından Trabzon Valiliğine (1823), sonra da Çerkezistan muhafızlığına atandı (1826). Ruslara karşı Kafkas mücahitlerini başarıyla örgütlemesi üzerine Doğu Anadolu Seraskerliği ile ödüllendirildi (1829). Ertesi yıl Sivas Valisi oldu. Bu görevden emekliye ayrılarak doğum yeri olan Erzurum’da köşesine çekildi.

Bibliyografya

Meydan larousse Ansiklopedisi cilt 8 s.5061

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir