HAŞI-İ ZEDE HACI ALİ EFENDİ

(Ö. 1324/1909)

Haşi-i zade Hacı Ali Efendi, İspir İlçesindendir. Babası ulemadan Hacı Hüseyin Hocadır. Daha genç yaşlarında dervişlik yolunu tutarak nefsi ile mücadeleye koyulmuş, İbrahim Hakkı hazretlerinin torunlarından Kadiri Şeyhi Şakir Efendi’ye intisap etmiştir. Ziyaretine gelenlerin hallerini söyler gibi nasihatda bulunur, müşküllerini halleder, kendilerini irşat ederdi. Vefat ettiğinde Erzincan Kapı mezarlığına defnedildi, ancak şehir imar planının tatbiki sırasında mezarı Erzurum Tuzcu köyü mezarlığının tepesinde Kamber taşından yapılan kümbete nakledildi. Mezar taşındaki kitabede belirtildiğine göre H.1354, M.1906 senesinde vefat etmiştir.

Bibliyografya

M. Nüsret (Som), Tarihçe-i Erzurum

Z. Başar, Erzurum İli Ziyaret Yerleri

H.B. Topdağı, Erzurum ve Çevresinde Medfun Manevi Mimarlarımız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir