HURŞİT NUMANOĞLU

(1861-1924) Kadı – Erzurum Vali Vekili

Hurşit (Numanoğlu) Efendi, 1861 yılında Rize’nin Hemşin İlçesi Akbucak köyünde doğdu.  XX. Yüzyıl başında Erzurum’a Kadı olarak atandı. Korkusu olmayan yürekli bir kişiliğe sahip olan Hurşit Efendi verdiği adil kararlarla yöre halkının sevgisini ve saygısını kazanmıştır. 1919 yılı Temmuz ayında Erzurum Valiliğine vekâleten bakan Kadı Hurşit Efendi, Hükümetin Mustafa Kemal Paşa ve Mazhar Müfit Bey’in tutuklanarak İstanbul’a gönderilmesi  emrini uygulamayan ve bu suretle Erzurum Kongresinin toplanması yönündeki engeli kaldıran, Kongrenin açılışına Erzurum Vali Vekili olarak iştirak eden Milli Mücadele kahramanlarındandır.

Kadı Elhac Hurşit Numanoğlu 16 Mart 1924’de Eskişehir’de vefat etmiştir.

Bibliyografya

S.Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

F.Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi

F.Çil, Erzurum Kongresine Katılan Delegeler

E.Konukçu, Erzurum’da M.Kemal’in ılıca ve İstanbul Kapı Karşılamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir