HÜSEYİN KÖYCÜ

(1895-1958)

Hüseyin Köycü, 1895’de (Örtülü) Şenkaya’da doğdu. Babası Mehmet Hıfzı Efendi, annesi Hedise Hanımdır. Dedesi Topal Recep Hoca, aslen Artvin iline bağlı Yukarımaden (Hod) köyünden olup 1875 yılında Örtülü’ye imam olarak gelmiştir. Eğitimini dedesi  ve bilahare köyün hocası olan babasından alır ve 12 yaşına geldiğinde hafızlığını tamamlar. Maddi imkansızlıklar sebebiyle Oltu’ya giderek eğitimini ilerletemedi. Temin edebildiği kitapları okuyarak bilgisini artırdı.

Hüseyin Köycü, halkı aydınlatıcı konuşmalarından ve din bilgisinden dolayı “Molla Hüseyin” adıyla da anılır.  Bilgisi ve cesaretinden dolayı 17 yaşında Örtülü köyüne muhtar seçildi, 1913 yılında 18 yaşında ayni köyde ikamet eden Mahmut ağanın kızı Aslı Hanım ile evlendi ve ikinci evliliğini 1930 yılında  Şehrinaz Hanımla yaptı.

Hüseyin Köycü ,1918 yılında  Oltu’da kurulan ve daha sonra Kars’ta teşkilatlanmış olan “Kars Milli İslâm Şurası”  kurucu üyesi, 1919 yılında Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti’nde Oltu mebusluğu ve bu meclisin görevlendirimesi üzerine Allahuekber Cephesi Komutanlığı yapar.  Sözkonusu hükümetin İngilizler tarafından dağıtılması üzerine,  Oltu’da  İkinci defa toplanan “Oltu Şurası Cemiyeti” merkez heyeti üyeliğine seçilir ve Evliye-i Selâse’nin (Oltu, Kars, Ardahan, Artvin) kurtuluşu yolunda büyük mücadeleler verir.

Hüseyin Köycü, 1925 yılında seçildiği Erzurum İl Genel Meclisi Oltu üyeliğini 17 yıl müddetle yapar.  Hüseyin Köycü’nün azim ve gayreti neticesi Örtülü Köyü 1946 yılında ilçe yapılmış ve Şenkaya İlçesi” adını almıştır. 

Hüseyin Köycü, tedavi maksadı ile bulunduğu İstanbul’da 31.Ocak.1958’de vefat etmiş ve İstanbul Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilmiştir

Bibliyografya

Koptagel İlgün, Toplum Kalkınmasında Örnek Lider Hüseyin Köycü  İstanbul-2005

Orhan Türkdoğan, Hüseyin Köycü’de Toplum Kalkınması İdeolojisi, A.Ü.IV.Kitap 1978

C. Köycü –D.Ören, Ervak Anma Toplantıları II. 2004

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir