İBRAHİM PAŞA (YAZICIZADE)

( – Ö. H.1178/M.1764) Erzurum Valisi

İbrahim Paşa Erzurum doğumludur. Babası Mustafa Ağadır. Sülale lakabı Yazıcızade’dir.

Yazıcızade Hacı İbrahim Paşa sırasıyla Kul kethüdalığı, Asker Sevk memurluğu, Yeniçeri Ağalığı yapmış, (birinci defa 1744-1750 yılları arasında 7 yıl, İkinci defa 1751 yılında 1 yıl, üçüncü defa 1757 yılında  1 yıl, dördüncü defa 1760-1762 yılları arasında 3 yıl) Erzurum Valiliği yapmış, Diyarbekir, Van,Çıldır Valiliklerinde bulunmuştur. En son 1762 yılında  Kars Valiliği görevine tayin edilmiş, bu görevdeyken  1764 yılında vefat etmiştir. (Sicil-i Osmani C.I, sahife 132)

Yazıcızade İbrahim Paşa’nın oğlu Mustafa Paşa’ da H.1195/M.1781 yılında bir sene Erzurum Valisi olarak görev yapmıştır.

Yazıcızade Hacı İbrahim Paşa, İbrahim Paşa Camii, medresesi ,  kütüphanesi ve çeşmesinden başka, Erzurum Dere Mahallesi Bosna Caddesindeki YAZICIZADE ve DÖRT GÜLLÜ çeşmelerini yaptırmış, H.1162/M.1748 yılında ZEYNEL CAMİİNİ de tamir ettirmiştir. Hayır eserlerinin tamiri ve bakımı için Erzurum’da hamam, dükkanlar ve Hasankale’de değirmen, Kân (Dadaş) köyünde arazi vakfetmiştir.

Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde Erzurum Valisi Mustafa oğlu Hacı İbrahim Paşanın (Küçük Evkaf Sani) defterinin 23-B yaprağında Türkçe vakfiyesinin bir sureti kayıtlıdır. Vakfiye 1162 H., 1748 M. yılında tanzim ve tescil edilmiştir.  Bu vakfiyeye Padişah Sultan Mahmut tarafından H.1161 tarihli bir ferman ile müsaade vermiştir.  Paşa vakfiyesinde Sultan Mahmut’a dua etmektedir. Vakfiyeye göre Erzurum’da Çifte hamam mahallesinde minareli bir mescit ile hariminde bir medrese ve bitişiğinde bir kütüphane ve medrese hücrelerinin bitişiğinde bir mektep yaptırmıştır. Ali Paşa suyunun mütevellileri Abdi ibn-i Mustafa ile kızkardeşi Ümmü Hanî’den camiine üç lüle su almış ve üç abdesthane yaptırmıştır.

Yukarıda yazılan bütün bilgiler İ.H.Konyalı’nın Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi-1960 eserinin 214 -215. ci sahifelerinden aynen aktarılmıştır.      

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir