İSHAK EFENDİ HAFIZ

(öl. 1903) Bilgin

Hafız İshak Efendi Erzurum’da doğmuştur. Doğum Tarihi ve ailesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Nakşibendi tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra İstanbul’a geldi. Bir ara Beyoğlu Belediyesinde başkâtip ve müdür yardımcısı olarak çalıştı.

Mektubat,  İntibah,  Zeyli İntibah isimli eserleri vardır.

Bibliyografya

Büyük Larousse Ansiklopedisi c.10 s. 5781

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir