İSMAİL FEHİM İBRAHİMHAKKIOĞLU

(1858-1933) Şair- Kongre üyesi

Hacı İsmail Fehim Efendi, 1858 yılında Pasinler (Hasankale) İlçesinde doğdu. Babası Muhammet Şakir Efendidir. Muhammet Şakir Efendi  Marifetname müellifi İbrahim Hakkı hazretlerinin tek erkek torunu olan İbrahim Efendinin oğludur. İyi bir öğrenim gören (Hakkı zade) İsmail Fehim Efendi, İslam Hukuku sahasındaki bilgilerini genişletmek için Mısır’a giderek el-Ezher Medreselerinde öğrenim görmüş, icazet alarak ayni medresede bir müddet hocalık yapmıştır.

İsmail Fehim Efendi, Pasinler Şeria Mahkemesi üyesi olarak görev yapmıştır. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunu müteakip “Şark Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin Erzurum Şubesi kurucuları arasında bulunmuş ve Erzurum Kongresine kadar bu cemiyetin başkanlığını yapmıştır. Pasinler’den (Hasankale)  birkaç dönem Erzurum İl Genel Meclisi üyeliğine seçilmiştir.

 Hacı İsmail Fehim Efendi, 12 Aralık 1933 tarihinde Yukarı Mumcu Mahallesindeki evine giderken yol üzerindeki çukura düşerek vefat etmiş, Hasankale’deki aile kabristanına defnedilmiştir. 

Hacı İsmail Fehim Efendi çokça şiir yazmış, ancak şiirlerini bir araya getirmek mümkün olmamıştır. Kendi şiirleri için şöyle demektedir:

Müstefit olmak değil kastım benim şiirimle,                                                                                                                 

Rahm-i yâri celp için güya teşaur eylerim.

Bibliyografya

H.A.Kasır, Erzurum Şairleri

M.Taşyürek, Erzurum Kongresi

E.Konukçu, Erzurum’da Mustafa Kemali Ilıca ve İstanbul Kapı Karşılamaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir