İSMAİL HAKKI TERCAN (KARAZLI)

(1878-1948) Şair

Asıl adı İsmail Hakkı’dır. Köyüne nisbetle “Karazlı Hakkı” olarak bilinmektedir. 1978 yılında Karaz (Kara Arz) (şimdiki adı Kahramanlar) Köyünde doğdu.  Babası Recep Efendi, annesi Hafize Mavi Hanım’dır. Eğitimine müderris Hacı Cafer Efendinin öğrencisi olarak başlar, sonra yörede Yetim Hoca diye bilinen Mustafa Zihni Efendi’den tamamlar. 1905 yılında Arzıtı köyünden binbaşı İbrahim beyin kızı Halime Hanımla evlenir ve dört çocuğu olur.

İsmail Hakkı, hem dini ilimlerde ve hem de tasavvufi terbiyede belli mesafeler almıştır. Bir mürşidi kâmil arama yolunda olan Hakkı Efendi, Kadiri Tarikatı Şettariye kolu halifesi ve aynı zamanda da dayısı olan emekli kolağası (kıdemli yüzbaşı) Ali Rıza Efendi’ye intisap etmiştir.  Tariki Kadiri Şettariye ricalindendir.

Karazlı Hakkı Bey, çok yönlü bir şahsiyet olup, âlim, şair ve musikişinastı. Şairin;                                                                                                                                                    

“Yaz gelende çıkam yayla başına

Kurban olam toprağına taşın

Zâlim felek ağu kattı aşıma  

Ağam nerden aşar yolu yaylanın”

 Mısralarıyla başlayan şiiri maya formunda halk müziği olarak bestelenmiştir. 

Hayatının sonuna kadar tebliğ ve irşat görevini sürdüren şair, 20 Mart 1948’de Erzurum’da vefat etmiş ve Kahramanlar Köyü mezarlığına defnedilmiştir.  

Oğlu Muhittin Bey babasından sonra irşat halvetinde oturarak bu görevi ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir. Mezarı babasının yanındadır.

Karazlı Hakkı Bey’in en önemli eseri , şairin şiirlerini bir araya toplayan emekli imam İbrahim Alanka’nın tanzim ettiği “Divan” dır. Divan’da; Edeb-name, Hakikat-name, Aşk name, Tasavvuf-name adlarını taşıyan dört mesnevi ve 75 şiir yer almaktadır. İkinci eseri “Necâtü’l-insan” ( insanın Kurtuluşu) adını taşıyan dini, tasavvufi eserdir.

Bibliyografya

H.A.Kasır, Erzurum Şairleri

S.Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

M.Özarslan, Aşıklık Geleneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir