İSPİRİ HACI HÜSEYİN EFENDİ

Hüseyin Efendi, İspir İlçesi Çörmeli deresi Değirmendere köyünde doğdu.  “Çirkin Ömer Ağa”nın oğlu, İspiri Mehmet Efendi’nin kardeşidir. Ağabeyi İspiri Mehmet Hoca Efendi’nin küçük yaşta yanına gelerek İbrahim Paşa Medresesinde tahsile başladı.  Buradaki eğitimi sonunda Kalacoz Müftizade Mehmed Efendi hocadan icazet aldı. Erzurum Sultaniye Medresesinde H.1240/ M.1824 senesinde müderris olarak göreve başladı. Müftülükte çalıştı.

Hüseyin Efendi âlim, fakıh ve fetva veren idi. “Baba Paşa” merhum Haydari Zaviyesini ikramen Hüseyin Efendiye vermiştir.

Hoca Hüseyin Efendi H.1255/M.1839 senesinde vefat etti ve İspir-Değirmendere köyünde defnedildi.

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Erzurum Tarihçesi (yayına Hazırlayan A.Fidan)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir