KÂBE MESCİDİ

Erzurum İbrahim Paşa Mahallesi İsmet Paşa İlkokulu ve Çeteci Abdullah Paşa çeşmesi karşısındadır.  Mescidin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını belirtir kitabesi yoktur. Kâbe Mescidinden ilk defa H.989, M.1581 yılında Erzurum’a gelen ve Erzurum’da bir sene kalan Trabzonlu Âşık Çelebi Manazir-ül-avalim adlı eserinde bahsetmiştir. Âşık Çelebi eserinde mescidin M. 1581 yılında Ahmet Ağa isimli bir hayırsever tarafından yaptırıldığını, mescidin şekli ve ölçüleri Kâbe’ye benzediği için Kâbe Mescidi adı verildiğini yazmıştır.

 Mescid dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuş, duvarları düzgün kesme taş ile yapılmış, tek destekli, ahşap tavanlıdır. Mescidin iç mekânı doğuda ve güneyde ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Mihrabı kesme taştan mukarnas kavsaralıdır.  Mimari bir özelliği olmayan mescidin üstü çatı ile örtülmüştür. Mescidin ahşap minaresi sac kaplıdır. Mütevazı bir bina olan mescidin cemaat kapasitesi 225 kişidir.

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H.Yurttaş,H.Özkan, Z.Köşklü vd.  Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

Zeki Başar, Camilerimiz

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir