KADANA CAMİİ

Erzurum Mahallebaşı semti Kadana Mahallesindedir. Kadana Camiinin giriş kapısının üstündeki mermerde yazılı kitabe vardır. Sülüs hatla dört satır olarak yazılmış kitabe şu şekilde okunur;

Mescit iken eyledi cami bu ziba ma’bedi

Eylesün mağfur Kadana zadei Rab-ül Enam

Mu’ceme harfile Abdi söyledi tarihini

Aldı İsmail Efendiden bu cami nizam

                      1165 

Caminin yerinde önceden İsmail Efendinin babası Kadana bir mescit yaptırmıştı. İsmail Efendibabasının vefatından sonra bu mescidi söküp büyüterek H.1165, M. 1751 yılında Camii haline getirmiştir. Cami halen İsmail Efendinin babasının adını taşımaktadır.

Mabed kesme taş ve moloz taşla inşa edilmiştir. Üst örtü dört ahşap direkle taşınmaktadır.  İçerideki ahşap sütunların başlıkları çok güzel işlenmiştir. Camide yapılan onarımlarla üstü çatı yapılmış, duvarları çiniyle kaplanmıştır.

Kadana Camiinin mihrabı beş yüzeyli olup, mukarnas kavsaralıdır.

Caminin kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi kare kaideli ve tuğla ile örülmüş silindirik gövdelidir.

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

A.Ü. Komisyon, Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

H.Gündoğdu, Erzurum ve çevresindeki Tarihi Kalıntılar

G.Solmaz, Erzurum Tarihi Eserleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir