KADIZÂDE MEHMED EFENDİ

(ö.1759) Alim, Erzurum Müftüsü

Kadızâde (Muhammed) Mehmed Efendi, İspir İlçesinde doğmuştur. Babası İspir Kadısı olduğundan babasına nispetle “KADIZÂDE” denmekle meşhur olmuştur. İspir’de büyüyüp yetiştiğinden “İSPİRΔ  diye anılır.

Kadızâde Mehmed Efendi, ilk tahsilini İspir’de yaptıktan sonra Erzurum’a gelerek tahsilini tamamlamış ve icazet almıştır. İstanbul’a gitmiş, zamanın meşhur ulemasından Kazâbâd’lı Hoca’nın derslerine devam ederek ikinci icazeti almıştır.

Erzurum Sultaniye Medresesinde otuz yıl müderris olarak görev yapmıştır. Erzurum Müftülüğüne    tayin edilmiştir. Müftü olarak  onbeş yıl hizmet etmiştir.

İspir’de yaptırmış olduğu medrese “Kadıoğlu Medresesi” adını taşımaktadır.

Kadızâde Mehmed Efendi H.1173 (M.1759) yılında vefat etmiştir.

Kadızâde’nin kendi elyazması eserleri;

Ravzatü’l Cennât,

Şerh-i Kelime-i Tevhit,

Risale-i Ahval-i Kabir,

Risale-i Sa’diyye

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Tarihçe-i Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir