KAMBUROĞLU HANI

Erzurum  Yeğen Ağa  Mahallesi, Gölbaşı Caddesi üzerindedir.

Kamburoğlu Hanı tarihe şahitlik eden bir handır. Ticaretin canlı olduğu dönemlerde kervanların konakladığı önemli hanlardan biridir.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2152 numaralı defterin 67.sahifesinde Esas 4/2957 sayılı 3 Cemaziyelahır 1034 tarihli “ Erzurum’da Gümrük Emini Osman Ağa ibnil merhum Elhac Ömer Ağa vakfiyesinde”  Erzurum Gölbaşı Mahallesinde bezirgan odaları, mağazalar, 2 ahır, bir bahçeye sahip Kambur Han demekle maruf mülk vakfedilmiştir.                    

Hanın giriş kapısı üstünde kabartma halinde oyma yıldızın sağ ve soluna yerleştirilmiş 1322 “Maşallah” ve 1324 “Ya Hafız” yazıları okunmaktadır. Yapının kitabesine kayıtlı olan bu hicri tarihleri M.1906-1908 yıllarını göstermektedir ki bu tarih yapının onarıldığı yıllardır.  Yukarıda belirtilen vakfiye tarihi esas alındığında hanın 1034 Hicri yılında yapılmış olduğu söylenebilir.  Kanburoğlu Hanı 1960 yılında büyük bir yangın geçirmiş, yapının üst örtüsü büyük oranda hasar görmüştür.

Kanburoğlu Hanı, kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda uzanan düzensiz bir dikdörtgen yerleşime sahiptir.  Hanın cephesi ve giriş kapısı kesme taştan yapılmıştır. Kapı girişi altı metre genişliğindedir. Hanın iç içe girmiş iki kemerden oluşan giriş kapısı bitkisel desenlerin taşa başarı ile işlendiği çok güzel bir sanat eseridir. Asıl girişi sağlayan yayvan kapı kemeri sade ele alınmışken, üst kısımda bulunan üç dilimli kavsara kemeri üzerinde geometrik ve bitkisel motifler bulunmaktadır.  Hanın avlusu 13,5 metre genişliğinde 40 metre uzunluğundadır. Bu avluya açılan 21 adet geniş oda yerleştirilmiştir. Odalar kesme taşla yapılmıştır ve avluya açılan üçer pencereleri vardır.  Odaların üstündeki tavanlar ahşap olup bir kısmı düz, bir kısmında kırlangıç örtüsüyle kapatılmıştır.

Kanburoğlu Hanı Planı ( R.H.Ünal)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir