KARAKÖSE CAMİİ

Erzurum Karaköse Mahallesi Dursun Bey sokaktadır. Caminin ilk yapılış tarihi hakkında bir bilgi yoktur.  Caminin giriş kapısının üstündeki üç satır halinde yazılmış onarım kitabesine göre mabed  Kacırzade Ahmet Rauf’un ruhunu tâziz için H.1322/M.1904 yılında tamir ettirilmiştir. Caminin bu tarihden daha önce yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğündeki Erzurum Vakıflar fihristinde 1325 numarada kayıtlı vakfiyeye göre Kacırzade Osman Efendinin oğlu Hacı Mehmed Efendi Karakilise (Karaköse) mahallesinde medrese ve içinde bir çeşme yaptırmıştır. 

Cami enine dikdörtgen, ahşap destekli ve ahşap tavanlıdır. Caminin örtüsü ortada dört ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. 

Caminin giriş kapısı yüksek sivri kemerli olup, kapı açıklığı basık kemerlidir. Mihrap silme taştan beş köşeli ve mukarnaslı yapılmıştır. Minare ahşap olup sacla kaplanmıştır.

Caminin dış duvarları moloz taştan, köşeler ve pencere çerçeveleri düzgün kesme taştan inşa edilmiştir.

Bibliyografya

İ. H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş,H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir