KASIM PAŞA CAMİİ

Erzurum Kasım Paşa semtindedir. Giriş kapısı üzerindeki beş satırlık kitabede H.1078 (M.1668) tarihi ile Kasım Paşa’nın adı vardır. Erzurum’da 1668-1670’de iki yıl Vali olarak görev yapan Kasım Paşa’nın bu camii yaptırdığı anlaşılmaktadır.

Camiin kitabesinde şunlar yazmaktadır;

Avn-i hakla s’ây idüb Kasım Paşa 

Yapdı cami isteyüb lütf-i Mübin

Eyleyüp tahsin Melekler dediler

 Tarihin (kıldı zihi hayr-i Mübin) 1078  

Son mısranın parantes içine alınan kelimeleri Ebcet hesabi ile H.1078 tarihini göstermektedir.

 Cami, ahşap destekli, düz tavanlı ve düz toprak dam örtülüdün. Sonradan çatı altına alınmıştır. Cami dört yöne açılan ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Caminin son cemaat yerini dört adet ahşap sütun taşır. Caminin son cemaat yeri son dönemde yapılan onarımda kapalı hale dönüştürülmüştür

Caminin giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. İki yanda sütunceler olup, başlıkları geometrik bezemelidir.  Taş kesme mihrap beş kenarlı olup, mukarnas kavsaralıdır. Mihrap nişinin içerisine sonradan konulmuş üç satırlık ayet kitabesi vardır.

Caminin minaresi kare taşkesme kaidelidir. Minadenin gövdesi tuğladan, şerefesi muntazam taştır. Petek kısmı tuğladır.  

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H.Yurttaş,H.Özkan,Z.Köşklü vd.  Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

G.Solmaz, Erzurum Şehrindeki Tarihi Eserler

H.Gündoğdu, Erzurum ve çevresindeki Tarihi Kalıntılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir