KÂTİBÎ

(1595 – ?) Şair

Kâtibî, 1595 yılında Erzurum’da doğdu. Asıl adı Osman’dır. Yeniçeri şairlerinden olduğu tahmin edilmektedir. Kayıkçı Kul Mustafa ve Kuloğlu gibi Yeniçeri şairlerle arkadaş olduğunu bir şiirinde söylemektedir. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de  Kâtibî’den bahsetmekte ve onun çeleb katibi, yani Yeniçeriler’in acemi oğlanlar kâtipliği yaptığını, iyi saz çaldığını yazmaktadır. Bunlardan başka hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur.

Kâtibî’nin şiirleri çeşitli edebiyat tarihi kitaplarında ve antolojilerde yer almaktadır. Kâtibi’nin şiirlerini Sadettin Nüshet Ergun “ Kâtibî” adı ile  1933 yılında yayınlamıştır.

Bibliyografya

H.A.Kasır, Erzurum Şairleri

M.Çelik, Erzurum Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir