KEMHAN CAMİİ

Erzurum Kemhan Mahallesi  Kevelciler caddesinde bulunmaktadır. Cami Hacı Bünyâd Efendi tarafından H.1064 / M.1653 yılında yaptırılmıştır.  Caminin mihrabı üzerinde bulunan dört satırlık kitabesi şu şekildedir:

Hacı Bünyâd isteyüp kurb-i rıza

Sây ile bu mescidi kıldı bina

Kasd-i hayrı külli tarih ola hem

Sa’yin  ide anın makbuli Huda. 

Sene 1064

Bu camii H.1226, M.1787 tarihinde KEMHAN ZADE AHMET AĞA  tamir ettirmiştir. Vehbi tarafından hazırlanan  tamir kitabesi de şudur; Hele zibende  ta’mir eyledi bu mescidi pâki Huda yâver ola Kemhan Zade Ahmet Ağaya Muammer eyleyüp dünyada Hak ömrün füzun etsin Anı ukbâda hem idhâl ede Firdevs-i âlâya Olur menkutile ihraç olunsa Vehbiye tarih  Safay-ı kalbile gel dahil ol  bu beyt-i valâye   s.1226

Kemhan Zade Ahmet ağa tamir ettirmiş ve camiin çeşmesini de yaptırmıştır. Cami asıl banisi Hacı Bünyâd Efendi ismiyle değil tamir ettiren Kemhan Zade Ahmet Ağa ismi ile tanınmaktadır. Cami , ahşap destekli ve düz tavanlı camiler gurubundadır. Dört cephesinden ikişer pencereyle aydınlanmaktadır. Caminin giriş kapısı basık kemerlidir. 

Düz dam örtülü olan bu cami diğer ahşap örtülü Erzurum Camilerinin en eskilerinden biri olarak bilinir. Son zamanda çatı altına alınmıştır.  Mihrap, beş yüzeyli ve mukarnas kavsaralıdır. Mihrabın etrafı silme ile sınırlandırılmıştır. Minaresi ahşap olup sacla kaplanmıştır.

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş,H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

G.Solmaz, Erzurum Şehrindeki Tarihi Eserler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir