KOLAĞASI ALİRIZA EFENDİ

(1845-1930) Tarikat Şeyhi

Kolağası Şeyh Ali Rıza Efendi,  1845 yıllında Erzurum Habib Efendi Mahallesinde doğdu.   Gümrük Medresesinde Hacı Osman Efendinin derslerine devam etmiştir. Bilahare Askeri mekteplerde okuyarak orduya katılmış ve Erzurum’dan ayrılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli beldelerinde subaylık görevini ifa etmiştir.

Kadiri tarikatı Şettari kolunun Erzurum’daki temsilcisi olan Hacı Osman Efendi’ye intisap etmiş, halifesi olmuştur.

Kolağası Ali Rıza Efendi Sivas’ta evlenir.  Abdulkadir isminde bir oğlu ve iki kızı olur.

Kolağası (Kd.Yüzbaşı) Ali Rıza Efendi birinci dünya savaşı öncesinde 

emekli olduktan sonra Tokat’a yerleşmiş ve  irşad görevini Tokat’da  sürdürmüştür.

Ali Rıza Efendi, 85 yaşında iken 1930 yılında vefat etmiştir. Naaşı Tokat Ali Paşa camii haziresine gömülmüş, şehir düzenlemesi adı altında buradaki mezarlar kaldırılınca, Kolağası Ali Rıza Efendinin mezarını müridi Şatır Rıza Bey  kendi aile mezarlığına naklettirmiştir.

Kolağası Ali Rıza Efendi, Erzurum Karaz (Kahramanlar) köylü Hakkı Efendinin dayısı ve şeyhidir.  

Kolağası Ali Rıza Efendi, Şettari-Malami şeyhidir. Yayınlanmamış büyük divanı vardır. Emekli İmam sayın İbrahim Alanka, şiirlerini ve nesirlerini derlemiştir. Bu derlemenin fotokopileri bazı müridlerin elinde bulunmaktadır. Ali Rıza Efendinin divanı olarak takdim edilen bu çalışmada “namazın hakikati”,  “Esmâül-Hüsna şerhi”,” mektubat”, “Kuranın okunması faziletinin beyanı” gibi bölümlerden sonra Kolağası’nın doksan şiirine yer verilmiştir.

Bibliyografya

 Hasan Ali Kasır; Erzurum şairleri.

Abdurrezzak Türk, 29.Şubat,2012 tarihli makale

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir