KÜÇÜK HAMAM

Hamam soyunma yeri

Erzurum Ali Paşa Mahallesindedir.  Üzerinde kitabesi bulunmayan Küçük Hamamın yapım tarihi plan ve mimari özellikleri XVI. Yüzyıla uygun düşmektedir. Hamamın Erzurum Vakıf Mazbut Akar Defterinde (c.1, K.88, s.44) KUYUCU MURAT PAŞA’ nın vakfı olduğu (M.1572) kayıtlıdır.

Hamamın soyunmalık kısmına ahşap çatılı dehlizden geçilerek girilmektedir. Soyunma yeri tromplar üzerine oturan kubbeyle örtülmüştür. Soyunma yerinin kuzeybatısında ahşap tavanlı ikinci bir soyunmalık bulunmaktadır.

Ilıklık kısmı ortada üç kubbeyle ve köşelerde sivri tonozla kapatılmıştır. Sonradan kubbeleri ayıran kemerler tuğla ile örülerek üç bölüm oluşturulmuş, bu bölümlerden biri tuvalet haline getirilmiştir.

Kare planlı sıcaklık bölümünü örten büyük kubbesi sekizgen kasnağın üzerinde yüksek tutulmuş ikinci bir daire kasnağa oturtulmuştur. İkinci kasnağın dört yönünde pencereleri vardır. Ortasında göbektaşı  bulunan sıcaklığın güneyinde tonozla örtülü tek halveti (yıkanma hücresi) bulunmaktadır.

Adı gibi küçük olan hamamın beden duvarlarında moloz taş ve kesme taş, örtüsünde tuğla malzeme kullanılmıştır.

Küçük Hamam planı (R.H.Ünal’dan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir