KURŞUNLU MEDRESESİ (Feyziye Medresesi)

Erzurum Kalesinin kuzey eteğinde Feyzullah Efendi Mahallesinde (Mirza Mehmet Mah.) bulunan Kurşunlu (Feyziye) Camiinin avlusundadır.

Medresenin üzerinde kitabe yoktur.  Kurşunlu Camii ile birlikte H.1112 M.1700 yılında Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Kurşunlu Camii ile ortak bir avlu etrafında şekillenen medrese odaları, camiyi doğu yönden U şeklinde sarmakta, caminin doğu duvarına paralel sekiz, kuzey uçta iki, güney uçta üç olmak üzere on üç odalı olarak inşa edilmiştir. Odaların pencere ve kapıları avluya açılmakta olup dış cepheye açılan pencereleri yoktur. Dikdörtgen planlı odaların üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. Sonradan eğimli bir çatı ile kapatılmıştır. Medresenin dış cephelerinde moloz taş, avlu cephesinde kesme taş kullanılmıştır. Kuzeydeki avlu kapısından girince sağda iki kemerli kısımda abdesthaneler vardır. Birkaç basamakla çıkılan ikinci kademede cami ve medrese odaları bulunmaktadır.

Feyziye (Kurşunlu) Medresesi 1700 yılından beri hizmet vermeye davam etmektedir.

Bibliyografya 

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H. Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar (Şehri Mübarek Erzurum) 

H.Yurttaş,H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum 

A.Zeynel, Erzurum Eğitim Kurumları Tarihi 

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan Sanat Tarihi Açısından Erzurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir