LÂLÂ PAŞA HAMAMI

Erzurum Tebriz Kapı semtinde, Aşağı Habib Efendi Mahallesindedir.  Lâlâ Mustafa Paşa hamamına, yıllarca bakımsız kaldığı ve onarılmadığı için Çöplük Hamamı da denilmektedir.   

Hamamın herhangi bir yerinde yaptıranı ve yapıldığı tarihi gösterir bir kitabe yoktur. Hamamın Lala Paşa Camii vakfı olduğu bazı kaynaklarda belirtilmektedir.  Hamamin mimarisi ve klasik özellikleri de bu hamamın 1562 yılında yapıldığı ve Lala Paşa Külliyesinin bir parçası olduğunu göstermektedir. 

Hamam soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır.

Hamama batıya bakan kapısından girilir. Giriş kapısının önünde beşik tonozla örtülü 2.60 x 7.5 m. ölçülerinde ki antreden, sekiz kemer üzerine oturmuş, 15 m. çapında büyük kubbe ile örtülü soyunmalık bölümüne geçilir. Ferah yer olan bu bölümün ortasında fıskiyeli güzel bir havuza, duvar diplerinde sekilere ve nişlere yer verilmiştir. 

Hamamın ılıklık bölümüne, soyunma yerinin güneyinden girilir. Bu bölümünün ortası kubbeli, yanları tonozlu üçlü örtü biçimine sahiptir. Iılıklık 4.50 x 14.50 m. ölçülerinde enine dikdörtgen şemalıdır. Ilıklığın kubbesi sekizgen bir kasnağa oturmuş ve yüksek tutulmuştur. Bunun batısında beşik tonozla örtülü küçük bir temizlik hücresi yer alır. Ilıklığın sol tarafında sekiz köşeli taştan yapılmış bir havuz mevcuttur.

Hamamın yıkanma  (Sıcaklık) bölümü de kubbe örtülüdür. Kubbe, mevcut üç açık yakınma yerine(eyvan) ait üç kemer üzerine oturmuş vaziyettedir. Sıcaklığın beşik tonoz örtülü üç eyvanı (açık yıkanma hücresi), köşelerinde de kare planlı, üzerleri kubbe ile örtülü üç hücresi vardır. Hamam iki göbeklidir. Bunlardan birisi tam orta yerde, diğeri girişte sağ taraftadır. Hamamın külhanı güney duvarına bitişiktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir