MAHMUDİYE CAMİİ

(HACI MAHMUT CAMİİ)

Erzurum Kırmacı Mahallesinde bulunan caminin yapılış tarihini ve yaptıranını gösterir bir kitabesi bulunmamaktadır.  Mahkeme-i Şer’iyye kayıtlarına göre  H.1258/M.1842 yılında hayırsever Hacı İbrahim Ağa  tarafından tamir ettirilmiştir. Cami ikinci defa H.1318/M.1901 yılında Hacı İbrahim torunlarından  İpçioğlu Hacı Muhittin Efendi tarafından onartılmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğündeki Erzurum fihrist defterinin “Esas Cedit” 193 sahifesinde tedavül olan “Erzurum suru dışında Mehdi Mahallesinde Hacı Mahmut Camii” kaydı mevcuttur. Caminin son cemaat yerinin duvarına “Pünhan babanın ruhuna el-Fâtiha 1150”yazılı. Mabedin Hicri 1150yılından evvel yaptırıldığı anlaşılmaktadır.(İ.H. Konyalı, Erzurum Tarihi s.210-247)

Cami, dört ahşap direk üzerinde düz tavanlıdır. Kesme taştan yapılan mihrabı ile ahşap minberi sanatsal özellik taşımamaktadır. Minaresi ahşap olup sacla kaplanmıştır. Cami son yıllarda yapılan onarımlarla büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır.

Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H.Yurttaş,H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum-2008

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan,M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir