MAHMUT PAŞA TÜRBESİ

Erzurum Veyisefendi Mahallesi 23 Temmuz Okulu yanındadır, yol seviyesinden 2 mt. Yukarıda bulunmaktadır.

Türbenin yola bakan sol köşesinde sütun başlığında bulunan 44 x 68 cm.ölçülerindeki mermer üzerine yazılı kitabede şu yazı okunur:

“Bu bina Beyazıt Mutasarrıfı Mahmut Paşa ve babası Abdulfettah bey türbesidir, sene 1209.”

Türbede bulunan mezar taşlarından biri H.1123 (M.1709) yılında ölen Doğubeyazıt emiri Abdulfettah’a aittir, diğeri H.1181 (M.1767)’da ölen Doğubeyazıt  Mutasarrıfı Mahmut Paşa’ya aittir. Türbenin yapılış kitabesi ne göre bu türbe Mahmut Paşanın ölümünden Yirmisekiz yıl sonra yaptırılmış veya tamir ettirilmiştir.

Kare planlı ve baldaken tarzında düzenlenmiş türbe,  4 x 4 m. ölçülerindedir. Dört sivri kemerin taşıdığı basık bir kubbe ile örtülmüştür.  Yapımında kırmızı kesme taş kullanılmıştır. Üstünü örten  kubbede ayni taştan yapılmış. Türbenin dört tarafı açıktır. Türbenin ayaklarının boyu, silmeleriyle beraber 1.57 m. olup, bu kısımdan saçağa kadar olan Aralık 2.50 m. dir.  Düzgün kesme taşlardan kare bir altlık üzerine sivri kemerlerle oturan kubbesiyle Mahmut Paşa türbesi, sade bir mimari özelliğe sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir