MAHMUT SALİM CİMİLLİ

(1888-1974) Doktor

Mahmut Salim Cimilli,  1888 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Erzurum Sultanisi muallimlerinden Hüseyin Reşit Alaî Efendi, annesi Hüsna Hanım’dır. Baba dede-si ise Zahit Efendidir. Aile Rize’nin Cimil Köyü’den gelip Erzurum’a yerleşmiştir.

Mahmut Salim ilk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra Mekteb-i Tıbbıye’ye (İstanbul Tıp Fakültesi) kayıt yaptırmış ve buradan 1911 yılında doktor olarak mezun olmuştu. İlk görevi  Erzurum’un Hınıs Kazası Hükümet Tabipliğidir.

Doktor Mahmut Salim Efendi, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte askere alınıp Dr. Yüzbaşı rütbesiyle

   1919 yılına kadar hem mesleğini icra etmiş, hem de vatan savunmasına aktif olarak katılmıştır. Askeri doktor olarak yaptığı hizmetler, komutanları tarafından takdir görmüş, 3. Ordu kumandanlığınca iftihar madalyası verilmiştir.

1919 yılında terhis olunca Erzurum Hükümet Tabipliğine getirilen Dr. Mahmut Salim’in, bu görevini ifa etmeye başladığı yıllarda Milli Mücadele başlamıştı. Dr. Salim Bey bir taraftan çok zor şartlar altında mesleğini icra ederken bir taraftan da ülke meselelerine bigâne kalmamış, Milli Mücadele’nin Erzurum’daki faaliyetleri içinde yerini almıştı ve Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin faal bir üyesi olmuştur. Ayrıca 1-7 Eylül 1920 tarihleri arasında yapılan Bakü Birinci Doğu Halkları Kurultayı’na delege olarak gönderildi.Dr. Mahmut Salim Cimilli, Erzurum Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Genel Müfettişliği gibi görevlerde bulundu ve 1947 yılında emekli oldu.

Dr. Mahmut Salim Cimilli, 1. Ekim. 1974 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

S. H. Şehidoğlu, Eylül 1920 Bakû Kurultayı ve Milli Mücadele’ye Sağ ve Soldan El Koyma Çabaları-1975

S.Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

Z. Başar, Hekim Değerlerimiz -1983

C. Kutlu, İdealits Bir Cumhuriyet Hekimi; Salim Cimilli – A.Ü. Türkiyat A.Ens. Dergisi 49 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir