MEHDİ ABBAS KÜMBETİ

Erzurum Tebriz Kapı semti Emir Şeyh Camii güneyi Kümbet sokaktadır. Kitabesi olmayan Kümbetin XV. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

 Kesme taştan yapılan kümbet, dıştan onaltı, içten sekiz yüzlü olup tek katlı bir düzenlemeye sahiptir. Erzurum’daki diğer kümbetler gibi cenazelik denilen bodrum katı yoktur.  Çokgen planlı kümbet içten kubbe, dıştan pek sivri olmayan mahruti külahla örtülüdür. Kubbenin saçak kısmını süsleyen  bilezik şeklindeki güzel silme kuşaktan başka süsü yoktur. Türbeye düz atkı taşlı kapıdan girilmektedir. Türbeyi doğu, güney ve batı yönünde üç şevli pencere aydınlatmaktadır.

Türbenin içte gövde ile kubbe arasını bir kuşak ve bu kuşağın altında yüzleri birleştiren köşelerde yarım güneş halinde süsler vardır.  Mihrabı sadedir. Kuzeye açılan kapısı dıştan düz içten kemerlidir.

Türbede üçü eski biride yeni olmak üzere dört mezar vardır. Bu mezarlardan birinin başında kitabe vardır. H.1262 M.1846 tarihli kitabe Kağızmanlı Vakfının mütevellisi Ahmed Ağa’ya aittir. Kümbetin yanında (Taş Medrese veya Kacıroğlu Medresesi denilen ancak şimdi arsasından başka birşeyi olmayan)  H.1116 M.1751 yılında Kağızmanlızade Hacı Mehmed’in yaptırdığı medresenin Vakıflar Gen.Müd. arşivinde Erzurum fihristinde 4/839 ve 4/1230 namara ile kayıtlı vakfiyesinde de bu kümbetin  MEHDİ ABBAS’a ait olduğu belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir