MEHDİ EFENDİCAMİİ

(SIVIRCIK CAMİİ)

Erzurum Mehdi Efendi Camii kendi adını verdiği mahallededir. Bulunduğu sokağın isminden dolayı Sıvırcık Camii adıyla da bilinmektedir. Camii yaptıran Mehdi Efendinin kim olduğu ve yapılış tarihi bilinmemektedir.

Camii düz dam örtülü ve çatılıdır. Sağ tarafındaki minaresinin küpü taş ile üstü tuğla ile yapılmıştır. Caminin kapı üstünde iki kitabe vardır. Üstteki birinci kitabeye göre Camii H.1210, M.1795 yılında Hacı Mahmut isminde bir hayırsever tamir ettirmiştir. Alttaki kitabede  “Mehdi Efendi Camii ve medreseleri harap olmuştu. Alemdarzade Derviş , Ali ve  Hacı Bey biraderler H.1315, M.1897 yılında camiyi yenilemişlerdir” diye yazmaktadır. Ayrıca caminin, medresenin ve minarenin zelzelede harap olduğu, H.1275/M.1858 yılında Evkaf efendinin annesi Rukiye Şerife Hanımın bu yapıları tamir ettirdiği ve Abuş Efendininde yardım ettiğini İ.H. Konyalı Erzurum Tarihi s.250 de bahsetmiştir. 

Cami moloz taş duvarlar üzerinde dikdörtgen planlıdır. Mihrap kesme taştan yapılmış mukarnas kavsaralıdır. Caminin girişinde sağda bulunan minaresi kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minarenin kaidesi ve şerefesi taş, gövdesi tuğla dan inşa edilmiştir.  Camii yakın zamanda minaresi dahil geniş onarım görmüştür.

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H.Yurttaş,H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

T.Özdemir, Kaybolan Şehir Erzurum

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum-2010

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir