MEHMED CELALEDDİN (PAŞAZADE)

(1880 – 1920) Erzurum Kongresi Hınıs Delegesi

Mehmet Celaleddin Bey, 1880’de Adana’da doğdu. Babası Adana Valiliği yapmış Muhyiddin Bey’dir. Köklü bir aileye mehsup olan Mehmet Celaleddin Bey’in ataları eski idari yapıya göre Hınıs Sancağına gelip yerleşmişlerdir.

İlk öğrenimine  Adana’da başladı, orta öğrenimini Hınıs’ta tamamladı. Babasından Arapça öğrendi.  Erzurum’da Şazili Tarikatı Berzenci Şubesi Halifesi Şeyh Eşref Efendi’nin kızı Cemile Hanım’la evlendi. 1916’da Ruslar Hınıs’ı işgal edince ailesi ile birlikte Elâzığ’a gitti ve üç yıl burada kaldı.  Hınıs’ın kurtuluşu üzerine tekrar geriye döndü.  Hınıs’ta dava vekilliği yaptı. İlk eşinin ölümü üzerine Hınıs’ta Saibe Hanım ile evlendi.

17 Haziran 1919 tarihinde toplanan Erzurum Vilayet Kongresi’ne Hınıs Kazası temsilcisi olarak katıldı. 24 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Umumi Kongresi’ne Hınıs Delegesi olarak katıldı. Kongre çalışmalarında çok faal bir çalışma göstererek takdir topladı. Kongrenin 7 Ağustos 1919’da yapılan son toplantısında Erzurum Vilayeti adına “Temsil Heyeti” ne aday gösterilmiş, müzminleşen rahatsızlığı sebebiyle kendi elyazısı  ile yazdığı dilekçede mazeretinin kabulünü isteyerek adaylıktan çekilmiştir. Kongre sonunda ilan edilen beyannameyi imzaladı.

Mehmed Celalettin Bey, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Ocak 1920’de Hınıs’ta genç yaşında vefat etmiştir.

Bibliyografya

F.Kırzıoğlu , Bütünüyle Erzurum Kongresi

Y.Çil , Erzurum Kongresine Katılan Delegeler 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir