MEHMET CAZIM DURU

(1886-1961) Erzurum Milletvekili

Mehmet Cazım Duru, 1886 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hacı Ali Efendi, annesi Firuze Hanımdır.  Mekteb-i Nüvvâb bitirmiş, Arapça, Farsça okumuş, ilmiye sınıfından icazet almıştır. Fatih Camii Dersiâm-ı, Dârü’l Hilâfe Medresesi Müderrisliği yapmıştır. Fetvahâne-i Âli İlâmât-ı Şer’iye Mümeyyizi, Mekteb-i Nüvvab Müderrisi olarak görev yapmıştır. Temyiz Mahkemesi Şer’iye Dairesi Raportörü olarak çalışmıştır.

Soyadı Kanunundan önce CAZIM BEY diye hitap edilen Mehmet Cazım Duru II. Dönem (Temmuz-1923/ 01.11.1927) Erzurum Milletvekili seçilmiştir.

M.Cazım Duru 24.11.1961 tarihinde vefat etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir