MEHMET HİLMİ ÇORAPSIZ

(1876 – 1945) Erzurum Kongresi Siirt Delegesi

Erzurum Kongresine (Siirt Delegeleri güvenlik sebebiyle gelemeyeceklerini bildirmeleri ve muvafakat etmeleri üzerine) Siirt Vilayeti adına Siirt Delegesi olarak katıldı. Kongre sonunda ilan edilen Kongre Beyannamesini imzaladı.

Hafız Mehmet Hilmi Çorapsız, İspir İlçesi Cenker (Düzköy) köyünde 1876 tarihinde doğdu. Babası Erzurum Gümrük Medreseleri Müderrisi  Hacı Recep Efendi, annesi Zeliha hanımdır. Mehmet Hilmi Efendi ilk eğitimini babasından aldı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Ali Paşa Camii’nde imam ve vaiz olarak göreve başladı. Bilgisi ve şahsiyeti ile kısa sürede yükselerek 1918 Erzurum Fetvahane’sinde Müftü Naibi oldu. Ayni zamanda Erzurum Darul Hilafe Mektebi’nde muallimlik yaptı.

Vilayet-i Şarkiye-i Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi idare heyetinde bulundu. Cemiyetin teşkilatlanmasında büyük hizmetler yaptı.

Hafız Mehmet Hilmi Çorapsız Erzurum Müftü Naibi görevinden iken 1943 yılında hastalandı ve malulen emekli oldu.     

Mehmet Hilmi Efendi 28 Nisan 1945 tarihinde vefat etti.  Erzurum Asri mezarlığına defnedildi.

Bibliyografi

M. Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi

Yücel Çil, Erzurum Kongresine Katılan Delegeler

M. Taşyürek, Erzurum Kongresi

M.Y. Çağlayan, Yeşil İspir Dergisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir