MEHMET NURİ YILMAZ

(1943- ) Onbeşinci Diyanet İşleri Başkanı

Mehmet Nuri Yılmaz,1943 yılında Erzurum’da doğdu. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Devrin büyük alimlerinden dini ilimler tahsil etti ve icazetname aldı. İlk, Orta ve lise tahsilini Erzurum’da bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir sahasında mastır yaptı.

İlk defa 1966 yılında Erzurum’da Kur’an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı. Bundan sonra sırasıyla; vaizlik, Kültür Bakanlığı Müşavirliği, aynı bakanlıkta Müfettişlik, Vakıflar Genel Müdürlüğünde Vakıf Kayıt Mütehassıslığı ve Mütercimlik, Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlüğü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı ve Çankaya Müftülüğü görevlerinde bulundu.

 1990 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. 3 Ocak 1992 tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı ve bu görevi 18.03.2003 tarihine kadar sürdürdü.

Mehmet Nuri Yılmaz’ın yayınlanmış eserleri: 

Kur’an-ı Kerim Meali,

İçtihat Nedir, Müctehid Kimdir?,

İbn-i Batuta Seyahatnamesi Ahilik ve Fütüvvet bölümünün tercümesi,   

Kur’an’da Nesih, 

Sünni ve Şii İhtilafının İçyüzü,  

Kur’an’da Talak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir