MUHAMMET NUR DOĞAN

(1951 – ) Akademisyen Şair-Yazar

Muhammet Nur Doğan, 1951 yılında Erzurum’da doğdu.  İlkokul tahsilini Erzurum’da yaptı.  1962 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşti.  Orta öğrenimini Küçükçekmece’de, lise öğrenimini Bakırköy Lisesi’nde tamamladı.   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1979 yılında mezun oldu. Ayni fakültede 1983’te Eski Türk Edebiyatı sahasında araştırma görevlisi oldu. 1987’de “Şeyhülislâm İshak Efendi ve Divanı” üzerine doktora, 1991’de “Şeyhülislâm Es’ad Efendi ve Divanı” üzerine doçentlik tezini verdi. 1998’de profesörlüğe yükseldi.

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın yayımlanmış eserleri;

 1. “Lâle Devri Şairi Şeyhülislâm İshak ve Divanı”  M.E.B. Yay. İstanbul 1997
 2. “Lâle Devri Şairi Şeyhülislâm Es’ad Efendi ve Divanı” M.E.B. Yay. İstanbul 1997.
 3. “Fuzulî, Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler” İstanbul 2000.
 4. “Mecnun ve Leylâ Dilinden Şiirler” İstanbul 2001.
 5. “İshak ve Es’ad Divanından Seçmeler” İstanbul 2001.
 6. “Fuzulî’nin Poetikası” İstanbul 2002.
 7. “Eski Şiirin Bahçesinde” İstanbul 2005.
 8.  “Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı (Nesre Çeviri, Açıklamalar, Elyazması Metin)” İst 2006.
 9. “Fatih Divanı ve Şerhi”İstanbul 2006
 10.  “İzahlı ve Şerhli Divan Şiiri Antolojisi”
 11.  “İslâmı Kur’an’dan Okumak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir