MUHİDDİN TERCAN

(1911 – 1978) Şair

Muhiddin Tercan, 1911 yılında Erzurum’un Karaz (Kahramanlar) köyünde doğdu. Babası Kadiri şeyhi Karazlı İsmail Hakkı Bey’dir. Eğitimini babasından almıştır. Şiirlerinde Muhyettin mahlasını kullanmış, hayatı boyunca saz çalmamıştır. Köyünde çiftçilik yaparak ailesini geçindirmiştir.

Muhiddin Tercan, 9 Eylül 1978 günü vefat etmiş ve Kahramanlar (Karaz ) köyü mezarlığına defnedilmiştir. Hakkında “Karazlı Âşık Muhiddin Tercanlı, Hayatı, Sanatı, Eserleri” (A.Ü.Kütüphanesi 42411 de kayıtlı) adlı lisans tezi hazırlayan Nuran Gürçay, şairin 119 şiirini tespit etmiştir. İnsan-ı kâmilin dersini duyan,                                                                                                                                      Ahkâm-ı Kur’an’dır sıdk ile uyan. Tevhide ulaşan kalbini yuyan, Aslına hayrandır kârı neylesin.

Bibliyografya

H.A. Kasır, Erzurum Şairleri

M. Özarslan, Erzurum Aşık Geleneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir