MURAT PAŞA HAMAMI

Erzincan Kapı semtinde, Murat Paşa Camii güneyinde bulunmaktadır. Hamamın sivri kemerli ileri taşkın taç kapısı üzerindeki kitabe kaybolmuştur. Ancak Murat Paşa Camii ile aynı yıllarda (1572) Kuyucu Murat Paşa tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Rivayete göre Murat Paşa bu hamamı camiden evvel yaptırmıştır. Caminin inşaatında çalışanlar işe başlamadın evvel bu hamamda yıkanır, gusûl (boy) abdesti alırlarmış.

Hamamın girişinde kubbeli küçük bir mekan vardır. Bunun iki yanında sonradan eklenmiş olan tonozlu mekanlardan biri hamamın idari kısmı olarak kullanılmaktadır.

Hamamın soyunmalık kısmı büyük bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağı ikili olup, altta sekizgen üstte yuvarlak bir düzenleme gösterir. Soyunmalık bölümünü üç taraftan çevreleyen taştan yapılmış soyunmalık sekileri vardır. Zemini kesme taş döşeli olan bu mekânın ortasında bir havuz yer almaktadır. 

Soğukluğun güney duvarına açılmış bir kapıdan ılıklık bölümüne geçilir. Enine bir mekân olan ılıklık, kuzey ve güney uçlarında birer sivri kemerli tonoz ve bunlar arasında da üç kubbe ile örtülüdür.

 Hamamın sıcaklık bölümü, dört eyvanlı, dört halvet hücrelidir. Sıcaklığın ortasında sekizgen göbek taşı vardır. Üzeri büyük bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe üzerinde açılan dört pencere ile mekân aydınlatılmıştır.   Eyvan (açık yıkanma hücreleri) sivri kemerli tonozla örtülüdür. Köşelerdeki sekizgen planlı halvet hücrelerinin (kapalı yıkanma yerleri) üstü kubbe ile örtülmüştür.

Hamam kesme taş ve moloz taş malzeme ile yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir