MUSTAFA NECATÜDDİN DUMLU

(1911-1991) Hattat Din Âlimi

Hacı Mustafa Necatüddin Dumlu, 1327 (1911) yılında Ilıca Serçeme (Eskipolat) köyünde doğdu.  Babası Kurtuluş savaşında şehit olan Molla Abdullah Efendi, annesi Fatıma Hanımdır. Dedesinin ismini soyadı olarak almıştır.  İlk eğitimini dedesi Dumlu Hoca ve köyün imamı Hafız Hamdi Efendi’den aldı.  Annesi ve kardeşi ile birlikte Erzurum’a gelerek Solakzade Sadık Efendi ve Maksut Efendi’den okudu ve icazet aldı. 1948 yılına kadar Erzurum’da talebelerini eğitmeye devam etti. Okuttuğu talebelerinin meşhur olanları Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi ve kardeşi Hacı Musa Kırkıncı, Hafız Yakup, Tuylu İdris Saygılıoğlu gibi muhterem şahıslardır.                      

Hacı Mustafa Efendi,  1948 yılında Mekke’ye annesi ve kardeşi Hacı Hüsnü Efendi ile birlikte hicret etti.  Yedi yıl Mekke’de Medresetül Felah’da harisi fıkhı üzerine müderris olarak görev yaptı.

Veli Velioğlu Hocanın dayısı olan Hacı Mustafa Necatüddin Efendi, 1955 yılında Mekke’den Medine’ye hicret ederek bu şehre yerleşmiş, Medine’de de talebe okutmaya devam etmiş ve ayni zamanda da ticaretle meşgul olmuştur.

Hacı Mustafa Necatüddin Efendi Medine’de büyük çabalar sarf ederek Erzurum Ribatı’nın  (Yurt) yapılmasını sağlamıştır. Halen hizmet sunmakta olan Erzurum Ribatı’nın kuruluş maksadı hac zamanında Hacılara hizmet etmek, diğer zamanlarda Medine’de okuyan talebelerin barınmasını sağlamaktır.     

Hacı Mustafa Necatüddin Dumlu, Ekim -1991 ayında vefat etti ve Medine Cennet-ül Baki Kabristanına defnedildi.

Yayınlanmış eserleri: 1-Şifaüttil-miz, 2- Hacıların Rehberi, 3- Manzum Beyitler Kitabı, 4-Usul-i Fıkıh,

Bibliyografi

Naci Elmalı, Beyaz Şehir Palandöken Dergisi s. 2013/ 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir