NATIKÎ (AHMED DURSUN EFENDİ)

(H.1199/M1783-H.1280/M.1863) Müftü-Divan Şairi

Ahmed Dursun Efendi, H.1199 yılında Ardahan’da doğmuştur. Eserlerinden anladığımıza göre Rus istilalarında Ahıska taraflarından Erzurum’a hicret eden bir aileye mensuptur.  Babası İshak, dedesi Halil Efendidir. Şiirlerinde mahlas olarak Natık veya Natıkî’yi kullandı.  Natıkî Ahmed Dursun Efendi diye tanınır. Erzurum Müftülüğü  görevinde bulundu ve “Koca Müfti” demekle de meşhur olmuştur.

Natiki Ahmed Dursun Efendi tahsilini Erzurum’da tamamlayarak yaşadığı dönemin ileri gelen müderrislerinden Sarrafzade Salih Efendi’den icazet (diploma) almıştır. Daha sonra Erzurum Müftüsü olmuş ve bu görevi  onbeş  yıl yapmıştır. Verdiği vaazları nedeniyle “Nâsıh/Vaiz” olarak da meşhur olan Natiki Efendi kırk yıl Lâlâ Paşa camiinde yaptığı sohbetlerden dolayı halkın teveccühünü kazanmıştır.

Şiirlerinde bazan Nâtık, bazan Nâtıkî mahlasını kullanan Ahmet Dursun efendinin birde divanı bulunmaktadır. Bu eseri gören Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Divan’ın Natıkı’nın ahfadından olan Erzurum muhasebe memurlarından Cânib Bey’de olduğunu yazmaktadır.

Erzurum Müftüsü Nâtık Ahmed Dursun Efendi H.1280/M.1863 yılında Erzurum’da vefat etmiş ve Karskapı Mezarlığına defnedilmiştir.

Bibliyografya

Z.F.Fındıkoğlu, Erzurum Şairleri

M.Nusret, Erzurum Tarihçesi

H.A. Kasır, Erzurum Şairleri

M.Özarslan Erzurum Aşıklık Geleneği

M.Çelik Erzurum Kitabı

M.S.Okçu Şehri Mübarek Erzurum

S.Çöğenli – S.Bakır Sakıp Danışman Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir