NEVZAT KÖSOĞLU

(1941- 2013 ) Milletvekili – Yazar

Nevzat Kösoğlu, 7.Ekim.1941 tarihinde İspir’de doğdu. Babası Tayyip Efendi, annesi Reyhane Hanımdır. İlk ve ortaokulu İspir’de, Liseyi Erzurum ve Karabük’te okudu.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi. 1964 yılında gazeteciliğe başladı ve Babıali’de Sabah Gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptı. Ötüken Neşriyat’ı kurdu ve yönetti.

Nevzat Kösoğlu, XVI. Dönem (05.06.1977 – 12.09.1980) MHP Erzurum Milletvekili seçildi.  12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra bir buçurk yıl tutuklu kaldı.

Nevzat Kösoğlu yayıncılıkla uğraştı ve 14 ciltlik Büyük Türk Klasikleri’ni yayınladı. Ayrıcı Kültür Bakanlığı adına 30 ciltlik Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı projesini yürüttü.

Türk Tarihini ve Felsefesini günümüz şartları içerisinde yeniden ele almış; kültür ve medeniyet kavramları ile alakalı özgün fikirler ortaya koymuş olan Nevzat Kösoğlu, 10 Ekim 2013 günü vefat etti  ve Ankara Gölbaşı Mezarlığına defnedildi.

Nevzat Kösoğlu’nun yayımlanmış eserleri;

Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri Tarih-Antoloji-Ansiklopedi -1992 Ötüken Y.

Kitap Şuuru, 1994

Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler  (4 cilt)-2012

Milli Kültür ve Kimlik – 1995

Türk Kimliği ve Türk Dünyası – 1996

Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türkler’de – İslâm’da ve Osmanlı’da Devlet -1997

Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı – 2000

Küreselleşme ve Milli Hayat – 2002

Bediüzzaman Said Nursi – 2009

Şehit Enver Paşa – 2008

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp – 2010

Dündar Taşer – 2010

Galip Erdem -2010

Peyami Bey -2011

Tarihe Konuşma -2010

Geçmiş Zaman Peşinde yahut Vaizin Söyledikleri – 2007

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir