NOKSANÎ (İsmail)

(18 – 19. Yüzyıllar)

Asıl adı İsmail olan Noksanî, XVIII. yüzyılın sonlarında Erzurum’da doğdu. Baba adı İbrahim’dir. İyi bir medrese eğitimi görmüştür. O yıllarda “İnce Molla” olarak tanınmaktadır. Erzurum’dan hiç ayrılmamıştır. Taşmağazalar caddesinde bakkal dükkânı işletmiştir. 30 yaşlarında Sadık Dede’ye bağlanarak Bektaşi tarikatına girmiştir. Ölüm tarihi, nerede öldüğü ve nereye defnedildiği hakkında hiçbir bilgi yoktur. Doğu, Orta ve Güney Anadolu’da Alevi-Bektaşi muhitlerinde tanınan Noksanî, aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinde daha ziyade tasavvufi düşünceleri terennüm etmiştir.   Lirik şiirlerde ve taşlamalarda da oldukça başarılıdır.

Noksanî’nin şiirlerini Adil Ali Atalay “Erzurumlu Halk Ozanı Noksanî Baba” adıyla 1992 yılında yayımlamıştır.

Türk Halk Müziği repertuarında kayıtlı “İlahi kapına geldim” türküsü Noksani Baba’ya aittir.

Bibliyografya

H.A.Kasır, Erzurum Şairleri

M.Özarslan, Erzurum Âşıklık Geleneği

K.Tuna, Erzurum Türküleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir