NURULLAH ÖZDEM

Hattat

Nurullah Özdem, 30 Temmuz 1984  Aşkale doğumludur. İlk ve orta tahsilini Aşkale’de tamamlamış.  Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Resim Öğretmenliği Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur.

Hat sanatını çocukluğunda dedesi Hattat Şevket Özdem (1926-2003) vâsıtasıyla tanıdı ve 1998´de sülüs ve nesih yazılarından meşk aldı. 2004 yılında İstanbul´a gelerek Hattat Davut Bektaş´tan mürekkebât meşkelerini tamamladı, celî sülüs meşk etti. 2007 yılında IRCICA tarafından tertiplenen merâsimle, Davut Bektaş ve Hasan Çelebi´den icâzetnâme aldı.

Nurullah Özdem meslek ittihaz ettiği hüsn-i hattın yanında, klasik resim anlayışında resimler de yapmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında muhtelif tarihlerde birçok karma sergiye iştirak etmiş olup çok sayıda özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.

Nurullah Özdem Türk Hat Sanatı Tarihi, hattatlar ve eserleriyle ilgili araştırmalar ve derlemeler yapmakta olup,  Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Caferağa Medresesi’nde de Hat Sanatı eğitimi vermektedir.

Nurullah Özdem, İstanbul Fatih, Hırka-şerif semtindeki atölyesinde  hüsn-i hat ile meşguliyetine devam etmekte olup Sanatçıların hususi koleksiyonlardaki eski hat levhalarının ve yazma eserlerin restorasyonunu, eşi Zehra Özdem ile birlikte sürdürmektedir.

Nurullah Özdem’in yayınlanmış eserleri;

  1. Erzurum’un Yüzleri – Hattat Halid Efendi,  Atatürk Ün.- 2015
  2. Kadim Şehir Kütahya – 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir