OSMAN BEDREDDİN ERZURUMİ

(1858-1922) Mutasavvıf

Halk arasında İmam Efendi lâkabıyla anılan Hafız Osman Bedreddin, 1858 (H.1274)’de Erzurum’un Abdurrahmanağa Mahallesinde doğdu. Babası  Seyyid Selman Sukuti, annesi Esma Hanımdır. (oğlu Ziyaettin “ UZ” soyadını almıştır). İlk eğitimini babasından almış ve dokuz yaşında hafız olmuştur. Erzurum medreselerinde  eğitimini tamamlamıştır. 1877 -1878 Osmanlı Rus savaşında (Doksanüç harbi) Aziziye Tabyalarının Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine Erzurum halkı silahlanıp, düşmana karşı kahramanca bir müdafaa yapma hazırlığı içindeydiler. Hafız Osman Bedrettin  8 Kasım 1877 günü Ayazpaşa Camii Minaresinden okuduğu sabah ezanı ile Erzurumluları galeyana getirir. Ezan, ihlas ve sadakatle öyle okunuyordu ki, Erzurum’un dağı- taşı, deresi , tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş ezanı tekrar ediyordu. Bu ezan halka bambaşka bir şevk ve cesaret vermişti. Erzurum’luların  büyük bir heyecanla  düşmana saldırıp, Aziziye Tabyalarından geri püskürterek büyük bir zafer kazanmalarına sebep olmuştur.

 Seyyid Osman Bedreddin , İlk olarak Kars’taki 28.ci Alay 3. Tabur İmamlığı görevine tayin edildi. Görev yaptığıTaburu ile birlikte Diyarbakır’a gelir. Elazığ’ın Palu kasabasında ikamet eden Şeyh Mahmud Sâmini’yi ziyaret eder ve ona talebe olur. Şeyhinin tavsiyesi üzerine 1909 yılında Tabur İmamı görevinden emekli olarak Harput’a yerleşti. Burada pek çok insanın doğru yolu bulmasına vesile oldu.

Tabur İmamı Seyyid Osman Bedreddin Erzurum’i  1922 (H.1340) yılında Harput’da vefat etti. Kadir şinas müridleri tarafından Harput’un en hakim noktasına defnedilmiş ve kendisine layık olacak tarzda bir türbe inşa edilmiştir.

Osman Bedreddin Erzurumi ‘nin yayımlanmış eserleri;

Gülzar-i Samini adlı eseri 2 cilt olarak Maarif Yayınları tarafından basılmıştır.

İmam Efendi (Osman Bedreddin Erzurumi) Sohbetname  3 cilt Cemalettin Emiroğlu tarafından  1983- Elazığ’da yayınlanmıştır

Gülbün-i İrşad  ve Mecâlis-i Saminiyye  isimli kasideleri de 5 cilttir.

Bibliyografya

Günerkan Aydoğmuş, Harput Kültüründe Din Alimleri  (Eleskav- 1998)

Cevdet Kılıç, Türk İslam Düşünce Tarzı

M.Sıtkı Aras, Erzurum’un Manevi Mimarları

Sebahattin Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

1 Yorum

  1. ucucumeh@gmail.com Allah emeği geçenlerden razı olsun..Merhum hocalarımndan Rabbimiz razı olsun ve Hepimiz Efendimiz Muhammed Mustafa SAV.şefaatine mazhar olalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir