PERVİZOĞLU CAMİİ ve MEDRESESİ

Erzurum Ayazpaşa Caddesi üzerinde yer almaktadır.  Caminin hiçbir yerinde kitabesi yoktur.  Caminin H.1128/M.1715 tarihli vakfiyesinden caminin ve etrafındaki medresenin ayni yılda PERVİZOĞLU HACI MEHMET tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Pervizoğlu camisi muntazam kesme taşla inşa edilen kare planlı, tek kubbeli ve küçüktür.  Pervizoğlu Camii Erzurum camilerinin minyatür bir örneğidir.

Camiin son cemaat yerini dört taş sütun üstünde yükselen üç kubbe örter. Son cemaat yerinin kubbelerini taşıyan kemerler bir yandan sütunlara, diğer yandan kuzey duvarındaki kemer konsüllerine oturmaktadır. Caminin iç mekanını örten kubbesi, köşelerde sivri tutulmuş tromplara oturmaktadır. Caminin taş mihrabı mukarnas kavsaralı ve sade görünüşlüdür. Caminin giriş kapısı düz atkı taşlı olup sade bir düzenlemeye sahiptir.  

Pervizoğlu Camii ve Medreseleri (R.H.Ünal)

Pervizoğyu  Caminin beden duvarları üzerindeki  minaresi  taş malzeme ile  yapılmış silindirik gövdelidir. Minarenin şerefe altı sarkıtlı iri mukarnaslı olup, petek kısmının yarısı kesme taşla diğer yarısı da tuğla ile yapılmış ve sivri bir külahla sonlanmıştır . 

H.1128/M.1715 yılında cami ile birlikte İhlâsiye ve Muhammediye adlarını taşıyan medreselerde yapılmıştı ve caminin etrafı medrese odaları ile sarılmıştı.  Belediyenin imar çalışmaları sebebiyle yıktırdığı bu medreselerden geriye camiin solunda altı medrese odası kalmıştır. Bu odalardan üç tanesi bitişik diğerleri tek haldedir.

Pervizzade Hacı Mehmet efendinin H.1128 tarihli vakfiyesi Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde Erzurum Vakıflar fihristinde  4- 680 numara ile kayıtlı İhlasiye ve Muhammediye medreselerinin vakıf kayıtları ve aynı müdürlük arşivindeki 1 unamaralı Harameyn defterinin 118 inci sahifesinde 125 sıra numarası ile kayıtlı Caminin Türkçe vakfiyesi mevcuttur. 

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan Sanat Tarihi Açısından Erzurum

G.Solmaz , Erzurum Şehri Tarihi eserleri 

A.Zeynel, Erzurum Eğitim Kurumları Tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir