HALİS AYDEMİR

Akademisyen-Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Halis AYDEMİR.  1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î İlkokulunda tamamladı.  1985 yılında Türkiye’ye gelerek  Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta kısmına kaydoldu. 1986 yılında Kur’ân-ı Kerim hafızı oldu. 1988 yılında Erzurum Lisesine kaydoldu. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesini kazandı. 1995 yılında bu fakültenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Halis Aydemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis dalında yüksek lisans yapmaya başladı ve 1998 yılında ( Gelişen Teknoloji ve Allâh Resûlü’nün Verdiği İpuçları) teziyle yüksek lisansını; ( esSehâvî’nin (902/1496) el-Kavlü’l-Bedî’ fi’s-Salâti Ale’l-Habîbi’ş-Şefî’) adlı eserinin edisyon kritiği, teziyle de 2004 senesinde doktorasını verdi. Ardından,( Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi‘ Mevla İbn Ömer) adlı çalışmasıyla 2008 yılında Doçent oldu.

Prof. Dr. Halis Aydemir 2014 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı.

5 Ekim 2020 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevine başlayan Prof.Dr.Halis Aydemir evli ve üç çocuk babasıdır.

             Prof.Dr. Halis Aydemir’in yayınlanmış eserleri;

               Kur ân Eşsiz ve İlahi Matematiksel Tasarım, ANKARA: Kutsal Gizemler Yayınevi-2012

               Miras Taksimi Kur an da Hata Yok, İSTANBUL: Enkidu Yayınevi-2012

              Rivâyetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi Mevlâ İbn Ömer, BURSA: Emin Yayınları-2008

              İkili Simetrik Kitap 1, BURSA: Emin Yayınları-2006

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir