RABİA HATUN KÜMBETİ(Rabia Ana Türbesi)

 Erzurum Yukarı Hasani Basri Mahallesi Rabia Hatun sokağında eski bir kümbettir.

Rabia Hatun (Râbia el-Adeviyye ö.185 H./801 M.) Basralı kadın sufidir. Basra’dan köle olarak satın alınıp Erzurum’a getirildiğine inanılmaktadır.

Türbenin içinde kitabesiz bir taş sanduka vardır.  Türbenin hiçbir yerinde yapanı, yaptıranı, yapıldığı tarihi ve içine gömülenin hüviyetini belirten kitabe yoktur. Mimari üslubuna göre XIII. Yüzyılın sonları olarak tarihlendirilmektedir.                                               

Dıştan oniki yüzlü, içten silindirik bir plâna sahip olan türbe, cenazelik ve gövde kısmından oluşmaktadır. Tamamı düzgün kesme taşla yapılmıştır. Yıkılmış olan mahruti kubbesi tamir edilmiştir.   Erzurum’daki diğer kümbetler gibi içten kubbe, dıştan konik bir külahla örtülüdür. Sandukanın konduğu katın kapısının altından çiçek süslemeli bir kuşak bütün türbeyi sarar. Kümbete kuzeyden bir kapı ile girilmektedir. Cenazeliğe inen kapı ise sonradan örülmüştür. Dış mimaride, köşelerde alttan birbirine bağlı burmalı sütunceler şeklinde yükselen silmelerin meydana getirdiği kemerler vardır.

Kümbetin içte güney duvarına mukarnas kavsaralı beşgen mihrap nişi yerleştirilmiştir. Mihrap, düz profillerle çevrelenmiştir. Mukarnas dizisi, kazayağı motifi ile başlamış ve üçüncü sırasında yaprak motifi kullanılmıştır.  Kümbetin dikdörtgen çerçeveli üç penceresi bulunmaktadır.                                

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir