RAUF PAŞA NAMAZGAHI

Erzurum Yukarı Köşk Mahallesinde, Köşk Parkının güneyindedir. Rauf Paşa Namazgâhı, mihrap taşı üzerindeki kitabesine göre  H.1239 – M. 1823 tarihinde, Erzurum’da Valilik yapmış olan Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrap taşının güney yüzü de çeşmedir. Taşın mihrap (ön) yüzüne iki satır sülüs hatla yazılmış kitabesi şu şekildedir:

Çeşme(arka) yüz
Mihrap ( Ön) yüzü

Küllema dehale aleyha 

Zekeriyya’l – mihrap   Sene 1239

Taşın çeşme olan yüzünde bulunan kitabe metni de şu şekildedir:

Menba’ul – hayra asaf-ı sani Rauf Paşa anın 

Maskem-i lütfundan aldı mezra ümmid-i ma

Etdi ihya bu mekanı söyledim tarih-i Nazif 

Fi sebili’llah verir su çeşme gel iç daima Sene 1239

Enine dikdörtgen olan taş zeminli namaz alanı ile mihrap taşından oluşan namazgâhın mihrap taşı 0.70 x 2.60 m. boyutlarındadır. Mihrap taşı süslemesiyle üç bölümde tasarlanmıştır. Taşın üst kısmı hafif dilimle sonlanan taç kısmı, ortada bitkisel bezeme ve hemen altında kitebe, en altda bitkisel bezeme ile sınırlandırılmış kandil görülmektedir.

Mihrap taşının çeşme şeklinde düzenlenen yüzünün üst kısmı bitkisel bezeme, hemen altında çeşme kitabesi, alt kısmında vazodan çıkan çiçek ve rumilerden oluşan bezeme işlenmiştir. Çeşmenin önünde suluk (taş kurun) yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir