RECEP BABA ZİYARETİ

Erzurum Yukarı Hasani Basri Mahallesi Laçoğlu Sokak 14 no.lu evin içindedir. Karanlık ve küçük bir göz dam içinde bulunan kesme taşla yapılmış mezarın kitabesinden Recep oğlu Ali adında birine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kimliği hakkında başka bilgi yoktur. Halk evliya veya şehitlerden bir kişi olduğunu rivayet etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir