RIFKI SALİM BURÇAK

(1912-1998) Erzurum Milletvekili

Prof. Dr. Rıfkı Salim Burçak, 2 Nisan 1912’de Erzurum Ali Paşa Mahallesinde doğdu. Babası Hacışamlızâde Salim Bey, annesi Rukiye Saniye Hanımdır. Babası tarafından İspir’in Hunut (Çamlıkaya) beldesinden, annesi tarafından Tortum’un Yukarı Ödük köyündendir.

Rıfkı Salim Burçak, üç günlük iken babasını kaybetmiştir. Ana tarafından dedesi olan Hacı Lütfullah Vehbi Efendi  Erzurum Müftülüğü yapmış ve 1912 yılında İttihat ve Terakki Fırkasından Osmanlı Meclisi Mebusan’ına Erzurum Milletvekili olarak seçilmiştir. 1913 yılında damadının vefatını haber alınca Milletvekilliğinden istifa ederek İstanbul’dan Erzurum’a gelmiş, kızına ve torununa sahip olmuş, ancak 1914 Birinci Cihan Savaşı, Sarıkamış bozgununda tifüs hastalığına yakalanarak vefat etmiştir.

Rıfkı Salim Burçak zor şartlar altında İlk, orta ve Lise tahsiline devam etmiş, 1934 yılında Erzurum Lisesi Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. Ayni yıl İstanbul’da eğitim veren Mülkiye Mektebine (Siyasal Bilgiler Fak.) girmeyi başarmış ve 1937 yılında Mülkiye Mektebi Siyasi Şubeden (bölümden) mezun olmuştur.  Başbakanlık Evrak ve Levazım Müdürlüğünde memur adayı olarak ilk görevine başlamış, bilahare Erzurum Vilayeti maiyet memurluğuna atanmıştır.

Rıfkı Salim Burçak,  1938 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyasi Tarih Asistanı olarak göreve başlamış, 1950 yılında Profesör olmuştur.

Prof. Dr. Rıfkı Salim Burçak, IX. Dönem, X. Dönem ve XI. Dönem (14.05.1950- 27.05.1960)  Demokrat Parti’den Erzurum Milletvekilliğine seçildi. İlk Adnan Menderes Kabinesinde 9 Mart 1951 – 26 Ekim 1951 döneminde Gümrük ve Tekel Bakanı,  8 Nisan 1953 – 17 Mayıs 1954 devresinde Milliği Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.  27 Mayıs 1960 ihtilalinde 18 ay Yassıada’da, bir yılda Kayseri Cezaevinde kaldı. 1966 da amme haklarının iade edilmesiyle yeniden öğretim üyeliği görevine döndü ve 1983 de Gazi Üniversitesinden emekli oldu.

Prof. Dr. Rıfkı Salim Burçak’ın, Erzurum Milletvekili olarak Atatürk Üniversitesinin Erzurum’da kurulması için gösterdiği gayreti takdirle anılmaktadır.

Prof. Dr. Rıfkı Salim Burçak,29.08.1998 yılında Ankara’da vefat etti.

R. Salim Burçak’ın yayımlanan eserleri;                                                                                                                                                                  

1. Türk – Rus – İngiliz Münasebetleri ve ikinci Cihan Harbinde Türkiye (1791-1941)  İstanbul- 1946

 2. İnönü ve Demokrasi Ankara-1950 

3. Yassıada ve Öncesi İstanbul- 1976

4. Türkiye’de Demokrasiye Geçiş (1945-1950)

5. Moskova Görüşmeleri ve Dış Politikamız Üzerindeki Tesirleri

6. Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Düşündürdükleri 

7. 27 Mayıs Üzerine Görüşler 

8. Türkiye’de Milli İradenin Zaferi  

9. İdamların İç Yüzü Ankara-1997

10. On Yılın Anıları Ankara- 1998

Bibliyografya

Z. Başar, Erzurum’lu 54 Müellif

Ervak Anma Toplantıları (Yalçın Burçak, Dilşâd Burçak, Osman Alihocagil sunumları) 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir