RÜŞTÜ MEHMET EFENDİ

(d.? – ö.1820) Vezir – Şair

Rüştü Mehmet Efendi, Erzurum’ ludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 18. Yüzyıl ortalarında doğduğu tahmin edilmektedir. İlk görevi Divan Efendiliğidir. Çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Vezirlik rütbesi ile Rikâb-ı Hümayun kaymakamlığına yükselmiş ve mühim hizmetler görmüştür.

Rüştü Mehmet Efendi, Sofya Valisi iken 1820’de vefat etti. Nakşi tarikatına mensuptur.        

Cânib-i  Hak’ka  giden tîr-i duâ-yı ihlâs

Getirir bezm-i  İlâhi’den  icâbet haberi

Bi-ivazdır kerem-i hazret-i Bâr-i Rüşdi

Şâh olur mûra eğer olsa inayet nazarı

Bibliyografya

N.S. OKÇU- T. KARABEY, Erzurum’lu Şairler Şehri Mübarek Erzurum s.419

H.A. Kasır, Erzurum Şairleri

Z.F.Fındıkoğlu, Erzurum Şairleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir