SADREDDİN ÖZYAPAR (NECCAR)

(1893-1982) Mutasavvıf Şair

NECCAR mahlası ile tanınan Sadreddin Özyapar Hoca Efendi, 1893 yılında Erzurum’un Aşağı Habib Efendi Mahallesinde doğdu.  Babası Ahmed Efendi, annesi İzzet Hanımdır. Erzurum Rüştiye Mektebini birincilikle bitirdi. Sonra Kur’an derslerine devam etmiş ve dini ilimlerde dersler alarak bilgisini genişletmiştir.

Sadreddin Özyapar, Erzurum Silah Fabrikasında marangoz olarak çalıştı. Bir müddet sonra bu işyerinden ayrılarak ova köylerinde imamlık yapmaya başladı. İmamlık görevini Pervizoğlu Camii’nde sürdürdü. Rahatsızlığı nedeniyle 1967 yılında görevinden istifa etti ve İstanbul’a yerleşti.  Kolağası Alirıza Efendinin müridanından  Karazlı Hakkı Efendinin halifesi oldu ve Şettarilik (Şuttar-aşk ve Cezbe) yolunu  benimsedi.

Sadreddin Özyapar İstanbul’da 1982 yılında vefat etti ve Edirnekapı Çamlık Mezarlığına defnedildi. 

Mezar taşında şu dörtlüğü yazılıdır: 

Ben ezelden duymuş idim “irci’i” fermanını,

Anın için sağlığımda terk-i dünya eyledim.

Adıma Sadri demişler mahlasım Neccar idi,

Aslımı aslıma verdim cismi ifnâ eyledim.

Sadreddin Özyapar’ın şiirlerini, emekli imam İbrahim Alanka derlemiş ve “GÜLZÂR-I ÂŞIKAN / NECCAR –DİVANI”  adıyla yayınlamıştır. Bu kitabın baş kısmında, üç manzum mektup, bir destan, bir rubai, bir muamma ve birkaç müfred yeralmaktadır. Asıl divan bölümünde ise seksen şiir bulunmaktadır.

Bibliyografya

Neccar Divanı, yayına hazırlayan İbrahim Alanka T.D.Vakfı Matbaası Ankara

H.A.Kasır, ErzurumŞairleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir