SAİT ÖZLÜTÜRK

(1871 – 1936)
Erzurum Kongresi Narman Delegesi
Oltu Belediye Başkanı

Sait Özlütürk, H.1287/M.1871’de Oltu’da doğdu. Babası Ahmet Bey, annesi Nezafet Hanım’dır. Dedesi Hayri Bey ailesi ile birlikte Ahiska’dan göç ederek Oltu’ya yerleşmişlerdir. Dedesinden dolayı ailesine    (HAYRİBEYOĞULLARI) ismi verilmiştir. Kaftanoğlu ailesinden Nevrez Hanım’la evlenmiş, iki kız ve bir erkek evladı olmuştur.

Oltu’nun Ruslar tarafından işgali üzerine ailesi Narman’a bağlı Konpur(Damarlıtaş) köyüne oradan da (Narman Kazası merkezi) İd’de yerleşmişlerdir.

Sait Bey iyi derecede Medrese tahsili görmüş olduğundan 23 Ağustos 1323 (1907) tarihinde Nügürcük Nahiyesine Müdür olarak tayin edildi.

Vilâyât-ı Şarkiyye-i Müdafaâ-i Hukuk-ı Milliye Cemiyetinin Narman Şubesi kurucularındandır. Erzurum Kongresine Narman Delegesi olarak katılmıştır. 7 Ağustos 1919’da ilan edilen Kongre Beyannamesini imzalayan delegelerdendir.

Sait Bey, Kongreden iki ay sonra Ermenilerle mücadelede destek olmak amacıyla, Oltu Milli Şura Hükümeti’ne milis teşkilatı kurdu. Kâzım Karabekir Paşa’nın el altından gönderdiği çavuş ve onbaşılar bu milis kuvvetlerine talim yaptırdı. Sait Bey ve yeğeni Nurettin Bey’in komutasındaki 500 kişilik milis kuvveti Kosur yolunda Ermenilerle savaşmıştır. Hepsi atlı olan bu milisler Kars ve Gümrü savaşlarında da büyük yararlılıklar göstermiştir. 29 Eylül 1920’de Sarıkamış kurtulunca Sait Bey Narman’a geri dönmüştür.

Sait Bey’e, Milli Mücadelede göstermiş olduğu hizmet ve yararlığından dolayı TBMM tarafından 13.4.1925 tarihinde Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası verilmiştir.

Sait Özlütürk, 1924 – 1928 döneminde Oltu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş, 1928 – 1936 döneminde Erzurum Özel İdare Meclisi Oltu üyeliği yapmıştır.

Halk tarafından sevilen ve sayılan Sait Özlütürk, 1936 yılında vefat etmiş ve Oltu Cankurtaran mevkiindeki mezarlığa defnedilmiştir.

Bibliyografya

F.Kırızıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi

Y. Çil, Erzurum Kongresine Katılan Delegeler

Oltu Belediye yıllığı  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir